Antal besökare [counter]

Miljö

 

Miljö

 

Vår miljö skall vi förvalta väl och vara försiktig med. Detta är vårt gemensamma ansvar. På autorecond tas största hänsyn och försiktighet miljön genom utarbetad miljöstrategi.

Miljöstrategin är att i möjligaste mån använda medel med minsta möjliga miljöpåverkan och att avloppsvattnet skall renas så effektivt som möjligt. Sotrering av slam och olika avfallsfragment är också naturligt på auorecond.

 

Tvättning

Tvättningen i tvätthallen sker med medel som har minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Avfettning

Avfettningen som används är baserad på kokos och klassas som lätt biologiskt nedbrytbar. Denna produkten säljs i samarbete med företaget Visab i Sävsjö. Ett annat effektivt rengöringsmedel heter Abnet. Detta spädes med vattten. Efter 90 dagar har produkten brytits ner och har då återgått till vatten. Abnet  säljs av Håkline i Henån.

 

Avlopp

Avloppsvattnet från tvätthallen renas med en miljögodkänd vattenreningsprocess med en biologisk filtermassa i ett reningsfilter detta sker i samarbete med företaget Reniva i Jönköping. Detta för att skilja bort rester som olja och föroreningar. Vattnet som kommer ut filtret är efter analys rent nog för att fylla myndigheternas krav. Filtermassan byter man ut regelbundet. Filtermassan sorteras som farligt avfall och tas om hand av Reniva.

Slammet och grus som samlas i slamavskiljaren tas om hand av Ragnsells i Vänersborg.

 

Avfall

Avfallet sorteras i ett antal fragment och hämtas av Uddevalla kommun alternativt körs till Havskurentippen i Uddevalla. 

 

Genom denna strävan och miljömedvetenhet bidrar autorecond till en sundare miljö. Denna miljöstrategi är lokalt framtagen hos autorecond och överstiger myndigheternas rekommendationer.